8 lutego 2015

Youtubowy Świat Violetty: Wywiad z Riną Stoessel

Pierwszy wywiad z projektu" Youtubowy Świat Violetty" został już umieszczony na naszym blogu, więc czas poznać kolejną młodą wokalistkę. Drugą rozmowę przeprowadziłam z Riną Stoessel. Dziewczyna ma 19 lat i pochodzi z Białorusi. Posługuje się wieloma językami, m.in.: rosyjskim, angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Ma bardzo oryginalny głos. To zachęciło mnie, do wysłania do niej maila. Przedstawiam wam kolejny wywiad, tym razem prosto z Białorusi!Wywiad jest przeprowadzony po angielsku.
 Pod oryginalnym tekstem znajdziecie tłumaczenie na j. polski :)
A= Alex
R= Rina

Hey Rina! I’m Alex and I’m a editor of the ViloversPolska blog. I want to talk with you about your videos on Youtube.  Are you agree?
R. Hi, Alex. Okay

A. How long do you sing?
R.  I study at studio Millennium just 1 year, but I have always liked singing. It’s a pity that I was afraid to sing before.

A. How have started your adventure with Youtube?
R. I have always wanted to download my covers on Youtube, but I was afraid, I thought that I can’t sing and that my voice is awful. I had made some videos but they always were deleted. But one day I were at home alone and I was singing as usual. It seemed to me that I sing the song "Universo" by Lodovica Comello better than I did before. Previously, it had been very difficult, because the song isn’t easy to sing. But I began to sing it well, and I thought why not to show this? I made this video and downloaded it on youtube and showed it on vc.com. Vilovers watched my cover and liked the way I sing. I was shocked. After that, I firmly decided that I should continue this. And I see that I was right.A. You can speak in many languages, for example: in Russian, English, Polish, German and Spanish. Have you learned them yourself?
R. Russian and Belarussian are my native languages. I speak Polish from childhood because I live close to Poland and I watched polish TV channels all the time. Even Disney channel I watched in polish. I study English 14 years: at school and at the university. German and Spanish I study at university too but just 1 year.

A. Do you know somebody from Poland?
R. I were in Poland several times, and I’m going to go there in future. You will be surprised but I were in polish camp 3 weeks long! I studied Polish there and traveled! I visited a lot of cities and even President’s Palace! I have his photo with autograph. Also I took part in musical festival «Szanty pod Żurawiem». So I remember girls which were in that camp with me, I have even their phone numbers! One of my best friends lives in Poland - Katarzyna Wegińska. She is 19 years old girl from Gdańsk. I met her on vc.com in Violetta group. Also I know Marlena Gołda. She is a singer too as I remember. She is watching my covers, and we follow each other on Twitter. And some weeks ago I met Gabi Weyher (VLoverka) she is youtuber too. She has the greatest Violetta collection! I have never seen such collection. I chat with her from time to time and like this girl and I hope that I’ll meet her!

A. What is your favorite singer?
R. Demi Lovato! She is the best singer ever and my inspiration. And I love Lodo Comello. Her voice is amazing!

A. Do you learn in music school or take lessons of singing?
R. No. I study just 1 year in the studio.A. In the future, will you want sing on a „ huge stage” or record your album?
R. It is possible in my studio and I am going to work hard! So my followers are my inspiration! So even I have fans! They call themselves RiLovers. It’s amazing because it is something impossible. I’ve always been the kind of girl who has few friends, who sings alone in the room, who afraid to show what I can. But I feel their love now.  I love my RiLovers very much and always keep in touch with them.

A. In your repertoire are many songs from ”Violetta”. Why did you choose this series?
R. I love these songs. They are very cheerful, positive and easy. My voice height similar to characters’ voices that’s why it’s easy for me to sing. Only thanks to the series, I went into the studio for an audition. By the way, I went there with songs from Violetta and I looked like Vilu. And now they are in my repertoire for concerts. Im very thankful to Violetta.

A. Have you got your favorite actor in” Violetta” which stole your heart his voice?
R. I don’t know! I love Jorge, Diego, Damien, Ruggero, Tini, Lodo, Mechi, Cande, Alba …. And they are good actors and singers on their own way. They a different and it is not easy to choose. But I want to broke the system and choose Pablo Sultani. His character Betto always makes me laugh. Besides he has a wonderful voice! You hear it in season 3!A. And one more thing, because I must ask you: Which boy of” Violetta”( Leon, Diego, Federico….) is your favorite and why?
R. OMG. I can’t chose! I like Leon, Diego and Alex but they are so different and each of them has something that I like the most. Soooo okay! Let it be Leon. I like his smile)

A. Thank you very much for interview. I’m so happy that you have answered for all my questions. It was nice to meet you. Thanks once again.
R.Thank you so much! 

Wywiad po polsku

Cześć Adriana! Mam na imię Alex i jestem redaktorką bloga ViloversPolska. Chciałam porozmawiać z tobą o twoich filmach na Youtube'ie. Zgadzasz się?
R. Cześć, Alex! Okay. 

A. Jak długo śpiewasz?
R. Uczę się w studio Millennium dokładnie rok, ale zawsze lubiłam śpiewać. Szkoda, że bałam się śpiewać wcześniej. 

A. Jak zaczęła się twoja przygoda z Youtube'm?
R. Zawsze chciałam nagrywać moje covery na Youtube'a, ale bałam się, sądziłam, że nie umiem śpiewać i że mój głos jest okropny. Zrobiłam kilka filmów, ale one zawsze były usuwane. Ale pewnego dnia, byłam w domu sama i śpiewałam jak zawsze.Wydawało mi się, że śpiewam piosenkę" Universo" Lodovici Comello lepiej niż robiłam to wcześniej. Poprzednio, to było bardzo trudne, ponieważ piosenka nie jest łatwa do śpiewania. Ale zaczęłam śpiewać to dobrze, i pomyślałam dlaczego tego nie pokazać? Zrobiłam ten film i dodałam go na youtube i pokazałam go na vc.com. Vilovers obejrzeli mój cover i polubili sposób w jaki śpiewam. Byłam w szoku. Po tym, twardo zdecydowałam, że powinnam to kontynuować. I widzę, że zrobiłam dobrze.


A. Potrafisz mówić w wielu językach, na przykład: po rosyjsku, angielsku, polsku, niemiecku i hiszpańsku. Uczyłaś się ich sama? 
R. Rosyjski i Białoruski są moimi ojczystymi językami. Mówię po Polsku od dzieciństwa, ponieważ żyłam w pobliżu Polski i oglądałam polskie kanały telewizyjne cały czas. Nawet Disney Channel oglądałam po polsku. Uczę się angielskiego 14 lat: w szkole i na uniwersytecie. Niemieckiego i hiszpańskiego uczę się na uniwersytecie również ale tylko 1 rok.

A. Znasz kogoś z Polski?
R. Byłam w Polsce kilka razy, i zamierzam przyjechać tam w przyszłości. Będziesz zaskoczona, ale byłam na polskich trzytygodniowych obozach! Uczyłam się w Polsce i podróżowałam!Odwiedziłam wiele miast i Pałac Prezydencki! Mam jego zdjęcie z autografem. Również brałam udział z muzycznym festiwalu" Szanty pod Żurawiem". Więc pamiętam dziewczyny, które były ze mną na tym obozie, nadal mam ich numery telefonów! Jedna z moich najlepszych przyjaciółek mieszka w Polsce- Katarzyna Wegińska. Ma 19 lat i jest z Gdańska. Poznałam ją na vc.com w Violettowej grupie. Również znam Marlenę Gołdę. Ona również jest piosenkarką jak pamiętam. Ona ogląda moje covery, i my wzajemnie obserwujemy się na twitterze. Kilka tygodni temu poznałam Gabi Weyher (VLoverka) ona jest youtuberką też. Ona ma najwspanialszą Violettową kolekcję! nigdy nie widziałam takiej kolekcji. Rozmawiam z nią na czacie od czasu do czasu i lubię tę dziewczynę. Mam nadzieję, że ją poznam!

A. Kto jest twoim ulubionym wokalistą?
R. Demi Lovato! Ona jest najlepszą piosenkarką ever i moją inspiracją. Kocham też Lodo Comello. Jej głos jest niesamowity!

A. Uczysz się w szkole muzycznej lub bierzesz lekcje śpiewu?
R. Nie. Uczę się ten rok w studio.


A. W przyszłości, chciałabyś śpiewać na " dużej scenie" lub nagrać swój album?
R. To jest możliwe w moim studio i zamierzam pracować ciężko! Moi obserwatorzy są moją inspiracją! Więc nawet mam fanów! Oni sami nazywają się RiLovers. To jest niesamowite, ponieważ to jest coś niemożliwego. Zawsze byłam rodzajem dziewczyny, która miała wielu przyjaciół, która śpiewała sama w pokoju, która bała się pokazać, co potrafi.Ale teraz czuję ich miłość. Kocham moich RiLovers bardzo mocno i zawsze zostaję z nimi w kontakcie.

A. W twoim repertuarze jest wiele piosenek z" Violetty". Dlaczego wybrałaś ten serial?
R. Kocham ich piosenki. Oni są bardzo pogodni, pozytywni i wyluzwani. Mój głos wzrasta podobnie jak głosy bohaterów, to jest właśnie to, dlaczego łatwo mi śpiewać. Tylko dzięki temu serialowi, poszłam do studia na przesłuchania. Przy okazji, poszłam tam z piosenkami z Violetty i wyglądałam jak Vilu. I teraz one są w moim repertuarze koncertowym. Jestem bardzo wdzięczna Violettcie.

A. Masz swojego ulubionego aktora z" Violetty", który skradł twoje serce swoim głosem?
R. Nie wiem! Kocham Jorge, Diego, Damiena, Ruggero, Tini, Lodo, Mechi, Cande, Albę …. Oni są dobrymi aktorami i wokalistami na swój sposób. Są różni i nie jest łatwe wybrać. Ale chciałabym złamać porządek i wybrać Pablo Sultani. Jego postać Beto zawsze doprowadzamnie do śmiechu.Oprócz tego, ona ma przepiękny głos! Możesz to usłyszeć w 3 sezonie! A. I jeszcze jedna rzecz, o którą muszę zapytać: Który chłopak z" Violetty"( Leon, Diego, Federico….) jest twoim ulubieńcem i dlaczego?
R. OMG. Nie umiem wybrać! Lubię Leona, Diego and Alexa, ale oni są tak różni i każdy z nich ma coś takiego, co lubię najbardziej. Noooo dobra! Niech będzie Leon. Lubię jego uśmiech :)

A.  Dziękuję ci bardzo za wywiad. Jestem taka szczęśliwa, że odpowiedziałaś na wszystkie moje pytania. Miło było mi się poznać. Dziękuję ci jeszcze raz.
R.Dziękuję bardzo! 

Jestem pewna, że postać Riny na długo utkwi wam w pamięci. Zapraszam do odwiedzania jej strony na youtubie: Przejdź i wysłuchania cover. A oto kilka z nich:


Co myślicie o Rinie? :)

2 komentarze:

  1. Euforia to jej najlepszy wykon ^^ będą jeszcze jakieś wywiady tego typu?

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Mam nadzieję, że tak :) Staram się nawiązać kontakt z kilkoma osobami :)

      Usuń

Nasza redakcja liczy, że podobał wam się post zamieszczony powyżej. Pamiętajcie, w komentarzach możecie przesyłać nam opinie, pytania do naszej redakcji i nowe sugestie na kolejny post. To wszystko robimy dla was, dla kochanych Vilovers…